Nuotolinių paslaugų teikimo tvarka

Nuotolinė paslauga – informacinėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiama šeimos sveikatos specialisto paslauga, kai pacientas tiesiogiai nėra apžiūrimas.

Šios paslaugos paskirtis – konsultuoti pacientą, paskirti ar tęsti tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir suteikti kitas paslaugas, pacientui nevykstant į sveikatos priežiūros įstaigą.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti nuotolinę paslaugą, turi paskambinti telefonu 8 621 33119 į registratūrą.